Vad är zonterapi?

Zonterapi är, enkelt uttryckt, en behandlingsform som bygger på att hela kroppen motsvaras av zoner på fötter, händer, öron och ansikte. Genom att stimulera dessa zoner kan terapeuten identifiera obalans och problem samt hjälpa kroppen att må bättre. I utbildningen till zonterapeut ingår även kurser i basmedicin och sjukdomslära.

Behandling med zonterapi, eller reflexologi som det också kallas, är en mycket gammal komplementärmedicinsk metod. Dess moderna tillämpning utvecklades i USA i början av 1900-talet och blev etablerad i Sverige på 1970-talet.

En behandling fotzonterapi kan liknas vid en kraftig fotmassage. Terapeuten fokuserar först på att identifiera de zoner som ömmar och alltså indikerar obalans i motsvarande kroppsdel eller organ. När problemområdena identifierats koncentreras behandlingen till att stimulera problemzonerna för att öka energi- och blodgenomströmning. Detta underlättar och påskyndar kroppens arbete med att återställa balans och främja välmående.

Medicinsk ansiktsreflexologi förbättrar blodcirkulationen i ansiktet och löser upp spänningar och stress i kroppen. Behandlingen är avslappnande, frigör endorfiner och förbättrar kreativ och produktiv förmåga. Stimuleringen av zoner och punkter i ansiktet har bland annat positiv inverkan på centrala nervsystemet samt blodets och lymfans kretslopp.

Zonterapibehandling genomförs även enligt samma principer som ovan på händer och öron. Som komplement till zonterapin används ibland även akupressur och/eller akupunktur.

Bra att veta är också att zonterapi berättigar till friskvårdsbidrag från din arbetsgivare.

Klicka här och läs mer om vad som framgångsrikt behandlas med zonterapi.