När ska man avstå från zonterapi?

I princip passar zonterapi mycket bra för att behandla alla människor för välbefinnande och friskvård. Det är en kraftfull men ofarlig behandling som hjälper till att städa och bygga upp kroppen.

Enligt de lagar som gäller för komplementär och alternativ medicin får man dock inte behandla barn under åtta år och gravida som är sjuka. Man får inte heller ge behandling mot diabetes, epilepsi, cancer eller samhällsfarliga sjukdomar som till exempel hepatit.

För att kroppen ska få möjlighet att ta hand om utrensningsprocessen i egen takt behandlar man heller inte personer med hög feber. Personer med inopererade organ bör inte heller få behandling eftersom att bortstötningseffekten förstärks.