Angående COVID-19
Zin Zon har öppet som vanligt och fortsätter att noga följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om du har något av de symptom som kan tyda på smitta ber vi dig boka om din tid. Detta är kostnadsfritt oavsett hur nära inpå din bokade tid det görs.