Reaktioner vid zonterapi

Efter en zonterapibehandling är det vanligt att du blir trött. Detta ska du se som positivt och ett tecken på att behandlingen startar processer och fått kroppen att börja arbeta. Andra effekter du kan uppleva är tillfälliga inflammationer och feber som båda är kroppens verktyg för självläkning. Andra reaktioner som kan uppkomma är frusenhet, lätt illamående, svettningar och hudreaktioner. Avföring och urin kan också ändra färg och lukt. För kvinnor kan menstruationen ändras. Dessutom kan tillfälliga känsloyttringar som skratt och gråt förekomma mer än vanligt, och gamla skador/besvär kan tillfälligt ge sig till känna igen, för att efter en kort tid läka ut.