Sluta röka med öronakupunktur enligt NADA-metoden

Naturlig och etablerad metod vid behandling av beroende

NADA-akupunktur är en etablerad behandlingsform som bland annat används i psykiatrisk vård och beroendevård. Behandlingen fungerar lugnande och minskar på så sätt nikotinsuget vilket ger ett stort stöd i att kunna aluta röka.

Vid varje behandling får du fem tunna, sterila nålar på bestämda punkter i båda öronen. Nålarna får sitta i cirka 40 minuter, du vilar under tiden. NADA-akupunktur stör inte annan behandling, om du till exempel använder läkemedel kan du fortsätta med dessa precis som vanligt.

Resultat genom serie av behandlingar
Du märker ofta positiva effekter redan vid en första behandling. Men för en ihållande förändring krävs en serie behandlingar. Jag rekommenderar att inleda med fem behandlingar och att vi efter dessa utvärderar resultatet. Utifrån det bestämmer vi sedan hur vi ska gå vidare. Det kan vara en serie om ytterligare behandlingar, och eventuellt en förändring av hur tätt det är mellan tillfällena.

Akupressur mellan behandlingar
Mellan behandlingarna kan du också få så kallade kulplåster på örat. Detta är små plåster med en liten kula i, som trycker på de punkter som ska behandlas. På så sätt får du akupressur i perioderna mellan behandlingarna.

Så verkar akupunktur
Akupunktur har använts under flera tusen år. När en nål sticks genom huden på en given punkt skickas signaler till hjärnan och flera signalsubstanser med gynnsam effekt frisätts. Behandlingsformen har mycket god effekt för många men kan inte garanteras hjälpa för alla. Akupunktur och NADA har inga kvardröjande biverkningar, du kan bli trött och lite yr av behandlingen, själva nålsticket kan också uppfattas som aningen smärtsamt. Skulle du uppleva obehag under pågående behandling kan den avbrytas när som helst.

NADA – en etablerad metod som används världen över
Öronakupunktur har sedan 1974 använts specifikt för behandling av olika sorters beroendeproblematik. Metodiken dokumenterades ursprungligen i Hongkong men började användas i större skala i USA. I dag är NADA-behandling spritt över hela världen, med ett tydligt ramverk för hur den ska tillämpas. Metoden används även framgångsrikt för att behandla sådant som stress, oro, ångest och sömnproblem.

Prova på – klicka här för att boka tid